ઘેર
કવિતા
સંગીત
વિશે
યાદો
 
 
ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત
ઘનશ્યામ ઠક્કરનો ગુજરાતી બ્લોગ

Email
oasisangeet@yahoo.com

For more information:

Ghanshyam Thakkar
Music and Poetry

ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

કવિતા
નવી પોસ્ટ

श्यामल! अब घिर घिरके न आओ - घनश्याम ठक्कर

--------------------

मेरी आंखोसे बिजली गिरेगी रे, श्यामल! अब घिर घिरके न आओ

'सूरजकी आंखोमें काजल'-सा घिरना,
बस इतना बरसो कि में जलजलुं ना...

मैं तो छोटे गांवकी छोटी सी नदिया,
बस इतना बरसो कि में छलछलुं ना....

मेरी आहोंसे आंधी चढेगी रे, श्यामल! अब घिर घिरके न आओ
मेरी आंखोसे बिजली गिरेगी रे, श्यामल! अब घिर घिरके न आओ

ईंट-पथ्थरोंकी मनाई मेरे देसमें है,
फूलके है महोले, पंखडियों के घर है.

जमुना समज कर न हम पर बरसना,
राधा नहीं, - गुडियोंका ये नगर है!

मेरी नसनसमें बाढे चढेगी रे, श्यामल! अब घिर घिरके न आओ
मेरी आंखोसे बीजली गिरेगी रे, श्यामल! अब घिर घिरके न आओ

--------------

1995

 

 

 

 

 

જૂની પોસ્ટ
તાજેતરની પોસ્ટ
Under Construstion
Under Construstion

foforsv

ગઝલ

ગુજરાતી ગઝલ

મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ

ગુજરાતી ગઝલ

ગઝલ

મનોજ ખંડેરિયા

મનોજ ખંડેરિયા

આદીલ મન્સૂરી

ચિનુ મોદી

રાજેન્દ્ર શુક્લ

અમ્રુત 'ઘાયલ'
બેફામ
ગની દહીંવાલા

લયસ્તરો
ટહૂકો

 

શૂન્ય પાલનપુરી

Ghazal Gurjari 

મનોજ ખંડેરિયા મનોજ ખંડેરિયાના

, urmisagar, prabhatna pushpo

ગાગરમાં સાગર ફોર એસ.વી. ઊર્મિસાગર

ચિત્રકારઃ ક્રુતિ ઠક્કર
Krutie Thakkar’s Art